ความในใจจากผู้จัดทำ

บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อความรู้ต่างๆๆ ทั้งหมดที่มีในโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีสาระ และเรื่องที่ไร้สาระต่างๆๆ ทั้งหมด


  • สาระก็มีนะครับ

  • ไร้สาระก็มัน

  • ร่วมกันเป็นความรู้

  1. ความรู้หาได้ทุกที่

  2. อย่ายึดติดกับสิ่งเดิม

  3. แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

แต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อยและอย่าทำให้ตัวเองไร้ค่า

โฆษณา